Menu
 
Het Smart City Concepts-consortium

Het Smart City Concepts-consortium

Goede smartcity-oplossingen vragen een ruime ervaring en een geïntegreerde aanpak om binnen het voorhanden of gewenste kader te kunnen voldoen aan de talrijke vereisten.

Het Smart City Concepts-consortium zet in op een milieuvriendelijke en intelligente stadsontwikkeling. Onze huidige focus ligt op smartmobility, aangezien dat de levenskwaliteit in steden en agglomeraties aanzienlijk verbetert. Ons concept gaat veel verder dan de huidige, beperkte oplossingen. Voor het eerst is een concept de naam smartcity waardig. Dat vereist een combinatie van techniek, bouw, IT en een aantrekkelijke interface voor de burger. Wij kunnen daarvoor rekenen op een netwerk van experts dat ervoor zorgt dat de gewenste smartcity-doelstelling ook daadwerkelijk wordt verwezenlijkt: wij staan in voor het hele proces, van de oriënteringsfase over de planning tot en met de concrete uitvoering.

Ini­tiëring
Pros­pectie
Uit­voering
Op­volging
Oriënteringsfase
Planningsfase
Uitvoeringsfase
Smart City Concepts
zet zich van A tot Z in voor zijn klanten
Onze expertise

Onze expertise

We plannen infrastructuur- en mobiliteitsconcepten en combineren de passende technische oplossingen met de juiste middelen voor de bediening van de meest uiteenlopende IT-interfaces van de bestaande spelers op de markt.

Bouw en ombouw, app-, sensor- en videotechniek, datamanagement en multiplatformcompatibiliteit zijn daarbij maar enkele van de niet-zichtbare componenten van die oplossingen. Bovendien staan aantrekkelijke en kostenbewuste architecturale oplossingen bij smartmobility-maatregelen in voor de (visuele) toekomstgerichtheid van de stad. Bij de totaaloplossing primeren de milieu-effecten: onze intermodale interfaces bijvoorbeeld kunnen bij veranderende verkeersstromen heel eenvoudig worden aangepast.

Techniek
IT
Bouw
Smart City Concepts

Daarvoor analyseren en controleren we indien gewenst het specifieke eisenpakket, brengen we de stakeholders samen, staan we in voor de financiering, sturen en regelen we de vorderingen via een omvattend projectmanagement en volgen we de resultaten op. Zo wordt succes meetbaar, kunnen lessen worden getrokken en uitbouwopties zinvol berekend. Wij leveren een aantoonbare meerwaarde!


Doelstellingen van smart mobility

Doelstellingen van smart mobility

Om een betere levenskwaliteit te realiseren moeten nieuwe oplossingen worden gevonden voor een ander gebruik van de (openbare) ruimte. Een optimale afweging tussen individueel verkeer en openbaar vervoer speelt daarbij een belangrijke rol.

Enkel op die manier kan de uitstoot van vervuilende gassen in stedelijke gebieden aanzienlijk worden teruggeschroefd, zodat de binnenstad en de omliggende zones aantrekkelijker worden om te wonen. Zelfs wanneer de mobiliteit toeneemt en dat is een belangrijke vereiste met het oog op de toenemende levensverwachting. Tegelijk kanaliseert onze smart mobility-aanpak de uitdagingen die onvermijdelijk gepaard gaan met een stijging van het aantal inwoners en auto’s. Milieuvriendelijkheid en flexibiliteit door individualiteit sluiten elkaar daardoor niet langer uit, waardoor steden en agglomeraties aantrekkelijk blijven en letterlijk SMART worden.Resultaat van ons smartcity-concept

Resultaat van ons smartcity-concept

Onze nieuwbouwoplossingen zijn zo duurzaam als maar mogelijk is, want ze zijn gemakkelijk te demonteren. Onze oplossingen kenmerken zich door hun veelzijdigheid en combineren zo state-of-the-artoplossingen voor aantrekkelijke steden zoals die tot op heden niet bestonden.

In die intelligente omgeving werken tot nu toe niet-geïntegreerde diensten en functies samen – waardoor de stad ook digitaal kan worden bestuurd. Technologisch gezien is die oplossing een mijlpaal, die een stadsbestuur bovendien toelaat om vergunningen toe te kennen, waarschuwingsborden op de juiste plekken te zetten, enzovoort. 
We werken gefundeerd en omvattend: verzamelen en analyseren van mobiliteitsgegevens, bekijken van de verkeersstromen en knelpunten in de stad, plannen van de verandering van verkeersstromen en veiligstellen dat we toekomstgerichte oplossingen uitwerken door het optimaliseren van het energiemanagement. Die toekomstgerichtheid vormt de kern van ons werk.


Contact

Contact

Heeft u interesse in ons aanbod? Heeft u nog vragen? Stuur ons gerust een bericht, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Ik heb het privacybeleid van Smart City Concepts GmbH gelezen en geaccepteerd
Stuur mij een kopie van mijn bericht

Impressum

Smart City Concepts GmbH
Florstädter Straße 30
60385 Frankfurt am Main
Duitsland

Zaakvoerster:
Prof. Dr. Nicole Mau

Tel:  +49 (0)69 · 9819-1680
Fax: +49 (0)69 · 9819-1681
www.smart-city.world
info@smart-city.world

Omzetbelastingnummer
(btw-nummer): DE312574815

Handelsregister:
Kantongerecht (Amtsgericht)
Frankfurt am Main,
HRB 107920


Aansprakelijkheid:
Smart City Concepts GmbH beklemtoont uitdrukkelijk dat het op geen enkele manier invloed heeft op de vormgeving en inhoud van weergegeven links. Het distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud op weergegeven links en wijst iedere betrokkenheid erbij af. Deze verklaring geldt ook voor alle andere op deze website vermelde links en voor alle inhoud van webpagina’s die ernaar linken.